גוונים דף הבית_אודות_פרויקטים_בוגרים_צור קשר_כניסת חברים
שלוחי ציבור - השכלה אקדמית אוניברסיטאית למנהיגי קהילה חרדיים

יוזמת: נעמי פרל (בוגרת גוונים 8), בשיתוף האוניברסיטה העברית בירושלים.

"שלוחי ציבור" היא תכנית ייחודית המכשירה שכבת מנהיגות ציבורית חדשה בקהילה החרדית, שמטרתה לטפל בצרכי הפרט והקהילה, תוך מחויבות לשגשוגה, לרווחתה, ולקידום תהליך השתלבותה בחברה הישראלית.

התכנית מציידת את משתתפיה בכלים אקדמיים ומציעה להם לימודים לתואר ראשון ושני במגוון חוגים, תמיכה אקדמית לגישור פערי למידה, תמיכה חברתית תורנית (בנוסף ללימודים האוניברסיטאיים) ותמיכה כלכלית שתבטיח את יכולתם להתמקד בלימודים.

עמיתי התכנית הם מובילי דרך בחברה החרדית האזרחית, כגון: מנהלי מסגרות חינוכיות וחברתיות, ראשי ארגונים קהילתיים, ראשי מחלקות ואגפים בעיריות ובמועצות החרדיות, יזמים חברתיים, מנהגי קהילות ובעלי השפעה נוספים בקהילה החרדית. אלו יידרשו לתרומה חוזרת לקהילה ולחברה בישראל, באמצעות פיתוח פרויקטים חברתיים וחינוכיים העוסקים בצרכי הקהילה, בקשר ובתרומה לכלל החברה הישראלית.

ייחודיותה של התכנית היא בהתמקדות ובטיפוח מנהיגות ביניים דיאלוגית מתוך הקהילה החרדית, בלימודים המשולבים בתכניות רגילות של האוניברסיטה העברית (ללא הפרדה מגדרית או מגזרית), בדגש על מצוינות אקדמית, ועל האינטראקציה והפריה הדדית בין הידע האקדמי והידע התורני.

ליבת התכנית היא מודול גוונים. עמיתי התכנית מתכנסים אחת לשבועיים, לסדנה של למידה ודיונים מעמיקים. נושאי הדיון והלמידה: החברה בישראל וערכיה, ערכי הדמוקרטיה, תפיסות פלורליסטיות והומאניות, זהותה של המדינה כמדינה יהודית דמוקרטית, סובלנות ותהליכי השתלבות, צמיחה, ושותפות עם החברה בישראל.  


לרשימת הפרויקטים המלאה
אודות|בוגרים|צור קשר|כניסת חברים|תעודות זהות
בניית אתרים | powered by exception